رسم عاشقی

خوشحالم که در چنین راهی به شهادت می رسم. خوشحالم که از عالم و مافیها بریده ام . همه چیز را ترک کرده ام و علایق را زیر پا گذاشته ام . قید و بند را پاره کرده ام و دنیا و مافیها را سه طلاقه کرده ام و با آغوش باز به استقبال شهادت می روم.

از اینکه به لبنان آمدم و پنج یا شش سال با مشکلات سخت دست به گریبان بوده ام متاسف نیستم. از اینکه آمریکا را ترک گفته ام، از اینکه دنیای لذات و راحت طلبی را پشت سر گذاشتم، از اینکه دنیای علم را فراموش کردم، از اینکه از همه زیبایی ها و خاطره زن عزیز و فرزندان دلبندم گذشته ام متاسف نیستم ...

از آن دنیای مادی و راحت طلبی گذشتم و با دنیای درد و محرومیت، رنج و شکست، اتهام و فقر و تنهایی قدم گذاشتم، با محرومین همنشین شدم و با دردمندان و شکسته دلان هم آواز گشتم .

از دنیای سرمایه داران و ستمگران گذشتم و به عالم محرومین و مظلومین وارد شدم و با تمام این احوال متاسف نیستم.                                      

30 ژوئن 1976

شهید چمران (دکترای الکترونیک و فیزیک پلاسما از دانشگاه برکلی آمریکا)

/ 0 نظر / 8 بازدید