به مهربانترينم

سلام

بازم دلم گرفته دوست دارم سرم رو بذارم رو پاهات و گريه کنم

 اشکم رو که دونه دونه می چکه ببينی خودم رو واست لوس کنم 

 تو هم نازم رو جمع کنی و گرمی بوسه هاتو رو گونه هام حس کنم

می بخشی شرمنده ام می دونم بازم نامردی کردم

 عيب از تو نيست عيب از من و غرور منه اينکه از خوبيهات

 و محبتت نسبت به من سو استفاده می کنم و اينو به پای زرنگی خودم می ذارم

می دونم دوستم داری و هيچ وقت راضی نيستی منو غمگين ببينی 

 ممکنه التماس کردن منو دوست داشته باشی ولی هرگز راضی نيستی که من غمگين باشم

وقتی دستم از همه جا کوتاه ميشه کمبودتو احساس می کنم

 اون موقع است که می فهمم چقدر به تو احتياج دارم

 سرم رو بذارم رو پاهات و عقده هام رو وا کنم تو هم دلداريم بدی

دوستت دارم عزيزترينم

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
سرنا

اين لحظه رو همه دوست دارن...مهم اينه که توهم بتونی واسه دلبرت اون لحظه رو بوجود بياری.. به ما هم سر بزن>>تنها ترين تنها<

j_m

خوش به حالت بيدلی و اين همه عشق؟