آه فردا کسی می آيد که تکه ای از قلبم نزد اوست

تنها تکه ای که دوست ندارم دوباره پس بگيرم

خدايا او را نگهدار باش

/ 2 نظر / 4 بازدید