دلتنگ خودم شدم

سلام

باز برگشتم سر خوان اول مثل چند ماه قبل دلم گرفتهنگران هوس گریه کردم شاید شنبه که باید برم رشت واسه خالی کردنم خوب باشه وقتی تنها میرم سر  کار و مجبورم آخر شب تنها باشم خیلی دوست دارم خودمو سبک کنم ولی نمی دونم چرا وقتی تو جمع هستم بیشتر دوست دارم گریه کنمگریه

باور نمی کردم دلم اینقدر براش تنگ بشه ولی انگار راست می گفت که دیگه متنفر شده ازم اینو نه با زبون که با رفتارش حالیم کردناراحت

ولی بازم دعا می کنم براش که خدا نگهدارش باشه و عاقبت به خیر شه

دوباره باید بیفتم دنبال جمع کردن تیکه های دلم

/ 1 نظر / 22 بازدید
تـــــــــــارا

آقای حافظ خان هم خوب گفته ها: زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم [نیشخند] ------------------------------------------ راستی ســــــــال نو مبااااااااااااااااااارک[نیشخند]