با اجازه از شاعرش:

 

دل من دنيا رو نشناختی دل من

 

مرد و نامردا رو نشناختی دل من

 

چون اگه اونها رو ميشناختی دل من

 

تيکه های خودتـو  گم نمی کردی دل من

 

/ 0 نظر / 3 بازدید