عاشق نامرد

سلام

نمی دونم تا حالا کسی رو دوست داشتین که اونم عاشقتون باشه بعد سر وکله یکی این وسط پیدا شه که صرفا به خاطر اینکه بخواد حرص معشوقتونو در بیاره با شما دوست شه و کلی بهت حال بده البته بعدا که فکر می کنی می بینی زیاد هم حال نداده

الان هم شده وصف حال بدشانسی ما , بدبختی رو می بینی دوست جون جونیم  فهمیده کاسه ای زیر نیم کاسه است مطمئن هستم ما رو با هم دیده و به روم نیاورده حالا هم اگه خدا بخواد می خوام برم سراغش ولی موندم بهش چی بگم یه دل میگه برو برو یکی میگه نرو نرو (آخه اونی که می گه نرو دل نیست که).

 دعام کنین تو رو خدا می دونم ناراحته ولی دعا کنین زود از دلش بیاد بیرون

/ 0 نظر / 6 بازدید