حسابامون هم ضعیفه دیگهیه دوستی می گفت:این که میگن چند سال داری و ما فورا می گیم 29یا 25یا...این اشتباست
گفتم: چرا؟
گفت:اگه شما یه چک پول 20000تومنی داشته باشی و 12000تومنشو خرج کنی چقدر داری؟
گفتم:8000تومن
گفت :چرا نمی گی 12000تومن داری؟
گفتم:یعنی چی؟
گفت:وقتی 29 سال عمر کردی و 29سال از کل عمرتو خرج کردی چطوری می گی 29 سال داری؟
پس 12000تومن نداری فقط 8000تومنشو داری درسته؟
گفتم:چی بگم؟

/ 0 نظر / 7 بازدید