سلام

بازم چند روز از عمرم گذشت

چند روز پيرتر شدم  ولی افسوس هنوز تکه های قلبم پيدا نشده اند

بابا کسی نيست کمکم کنه

 

/ 0 نظر / 5 بازدید