مسلمانان مرا وقتی دلی بود

که با وی گفتمی گر مشکلی بود

ههههی يادش به خير

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
shazde kocholo

برای کسی که عشق رو فراسوی مرزهای تن مي بينه فرقی نمی کنه که کجای دنیا ایستاده باشه!

parnia

همين که ادم بدونه يه وقتی وجودش پراز حقيقت بوده خيلی با ارزشه حقيقت بازم به وجودمون سر ميزنه اونوقته که بايد حسابی مواظبش باشيم