نشنو از نی ، نی نوای بی نواست          بشنو ار دل دل حریم کبریاست

نی چو سوزد تل خاکستر شود               دل چو سوزد محفل دلبر شود

/ 0 نظر / 5 بازدید