دلتنگی

در دیده به جای خواب آب است مرا                   زیرا که به دیدنت شتاب است مرا

گویند و بخواب تا که بخوابش بینی                ای بی خبران چه وقت خواب است مرا

یا مولا دلم تنگ اومده شیشه ی دلم ای خدا زیر سنگ اومده

ای لاله تو هم رنگ رخ یار منی                   ای غنچه تو چون دهان دلدار منی

ای ماهم اگر مثل شکر خنده کنی                       گویند که نگار شهر گلزار منی

یا مولا دلم تنگ اومده شیشه ی دلم ای خدا زیر سنگ اومده

 ای ماه جهان به یار من می مانی              ای شب تو به روزگار من می مانی

ای ابر سیه تو با چنین ناله زار                        بر دیده اشکبار من می مانی

یا مولا دلم تنگ اومده اومده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده

 بلبل به سر چشمه چه کار آمده ای                 یا تشنه شدی یا به شکار آمده ای
نی تشنه شدی نی به شکار آمده ای               دیوانه شدی شدی دیدن یار آمده ای

یا مولا دلم تنگ اومده شیشه ی دلم ای خدا زیر سنگ اومده

دریای غمم سر در گریبون چه کنم                 یا مولا علی با دل پر خون چه کنم

راز عشق من ای محرم سر خدا                      از پرده دل افتاده بیرون چه کنم

یا مولا دلم تنگ اومده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده

 یاران و برادران مرا یاد کنید                          تابوت مرا ز چوب شمشاد کنید

تابوت مرا قدم قدم بردارید                                برخاک سیه نهید و فریاد کنید

یا مولا دلم تنگ اومده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده

تابوت مرا بر جای بلندی بنهید                          شاید که وزد باد وطن بر بدنم

هنگام شهادتین من بنویسید                                 الله و محمد و علی بر کفنم

یا مولا دلم تنگ اومده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده

/ 2 نظر / 379 بازدید
سورج

سلام به وبلاگ شهر من سرخه سر بزنید.

رضا

مرسي