رحلت پيام آور عشق و رحمت ودلرباي عالم امكان
و شهادت دردانه عزيزش هم او كه پيكر اهورايي اش هدف تير كينه و جهالت و عداوت قرار گرفت وشهادت غريب ما و قريب به ماحضرت ثامن الحجج بر جويندگان راه دل تسليت باد

/ 0 نظر / 5 بازدید