عشق بعضی ها

سلام
این هم یه کار دیگه از فاضل نظری
 
هم دعا کن گره از کار تو بگشاید عشق
هم دعا کن گره تازه نیفزاید عشق
 قایقی در طلب موج به دریا پیوست
باید از مرگ نترسید ،اگر باید عشق
 عاقبت راز دلم را به لبانش گفتم
شاید این بوسه به نفرت برسد ،شاید عشق
 شمع افروخت و پروانه در آتش گل کرد

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق
پیله ی عشق من ابریشم تنهایی شد
شمع حق داشت، به پروانه نمی آید عشق
/ 2 نظر / 21 بازدید
سورملینا

شاید این بوسه به نفرت برسد شاید عشق.من عاشق اشعار فاضل نظریم