دل سوراخ شده

بچه که بودم عشقم پاک کن های دو رنگ بود که یه طرفش آبی و طرف دیگرش قرمز بود ,مشکل هم طرف آبی اون بود که می گفتن واسه پاک کردن اثر و رد خودکار خوبه وقتی با خودکار غلط می نوشتی و می خواستی پاکش کنی اونقدر به صفحه می کشیدی که یهو می دیدی وای, ای دل غافل صفحه سوراخ شد
حالا واسه چی اینو گفتم! برا اینکه مثال دل ماست هرکس رسید یه خط و ردی تو دلمون نوشت و نشوند اون مدادی ها زود پاک شدن ولی امان از دست خودکاری ها رفتم پاکشون کنم که دلمون سوراخ سوراخ شد
از بس با پاک کن اثر مدادها و خودکارا رو پاک کردم کسی دیگه باور نداره این دل منه

/ 0 نظر / 7 بازدید