فرصتی برای دلتنگی

مجنون بی لیلی (دل مرحومم منتظر فاتحه ای است از دل پاکتان دعا کنید روان شاد شود دلم)


 

نویسنده : علی سورج ; ساعت ۱۱:٠٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸۳

رفت  عمـرم  در سـر سوداي  دل                   وز غـم  دل  نيستم پــرواي  دل

 

دل  به  قصد  جان من  بـرخاستـه                  من نشسته تا چه باشد راي دل

 

دل زحلقه ي دين گريزد زانك هست                حلقـه ي  زلفين خوبان جاي دل

 

گــرد او  گـردم كه دل را گرد  كـرد                 كو رسد  فريادم از غـوغاي دل

 

خواب شب بر چشم خود كردم حرام                تـا ببينم  صبحــدم  سيمـــاي دل

 

قد من همچون كمان شد از ركوع                  تـا ببينم   قــامت  و بــالاي  دل

 

آن جهان يك تابش از خورشيد دل                  وين جهان يك قطره از درياي دل

 

لب  ببند ايـرا به  گردون  مي رسد                 بـي  زبان هيهاي دل هيـهاي دل