فرصتی برای دلتنگی

مجنون بی لیلی (دل مرحومم منتظر فاتحه ای است از دل پاکتان دعا کنید روان شاد شود دلم)نویسنده : علی سورج ; ساعت ٢:۱۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸۳

ما مبارزه می کنیم،  تا در قربانگاه عشق، عالیترین تجلی فداکاری و پرستش را عملا نشان دهیم، نه آنکه دست آوردهای مادی حیات، مارا فریفته باشد.

ما به سوی خدا می رویم تا از همه فرآورده های مادی عالم بی نیاز گردیم، نه آنکه خدا را وسیله رسیدن به مصالح شخصی خود کنیم.                                             

ژانویه 1978

 
کلمات کلیدی :چمران