فرصتی برای دلتنگی

مجنون بی لیلی (دل مرحومم منتظر فاتحه ای است از دل پاکتان دعا کنید روان شاد شود دلم)نویسنده : علی سورج ; ساعت ٤:٢٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٩

تشویش را هر لحظه معنا می کند این قلب خاره

خواهم بنوشم جام می از دست یار ماه پاره

من از خودم هم خسته ام جایی نگهدار

شاید بیابم عاقبت من راه چاره