فرصتی برای دلتنگی

مجنون بی لیلی (دل مرحومم منتظر فاتحه ای است از دل پاکتان دعا کنید روان شاد شود دلم)نویسنده : علی سورج ; ساعت ۱٠:٠۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٩

حافظ می فرماد:

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را

به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

صایب تبریزی می گه:

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را

به خال هندویش بخشم سر و دست و تن و پا را

هر آن کس چیز می بخشد ز مال خویش می بخشد

نه چون حافظ که می بخشد سمرقند و بخارا را

شهریار می گه:

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را

به خال هندویش بخشم تمام روح اجزا را

هر آن کس چیز می بخشد به سان مرد می بخشد

نه چون صایب که می بخشد سر و دست و تن و پا را

سر و دست و تن و پا را به خاک گور می بخشند

نه بر آن ترک شیرازی که برده جمله دل ها را

یه لا قبا هم می گه:

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را

ندارم چیزی ای ساقی که بخشم آن معما را

نه چون حافظ نه چون صایب نه چون بهجت

که می بخشند ازملک او بهای ابتلایش را

 
کلمات کلیدی :ترک شیرازی