فرصتی برای دلتنگی

مجنون بی لیلی (دل مرحومم منتظر فاتحه ای است از دل پاکتان دعا کنید روان شاد شود دلم)


» و باز هم پاییزی گذشت :: یکشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٥
» پاریس :: جمعه ٢٦ شهریور ۱۳٩٥
» مرام بعضی ها :: یکشنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٥
» غروب عاشقی :: سه‌شنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٥
» قصه پر غصه ما انسان ها :: چهارشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٥
» روزگاری من و دل :: دوشنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩٥
» و مرگ یه سال دیگه :: یکشنبه ۱ فروردین ۱۳٩٥
» چشم به راه :: یکشنبه ٢٠ دی ۱۳٩٤
» حال خراب غزل :: سه‌شنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٤
» وب نوشتم :: یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳٩٤
» دردنوشته :: چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٤
» هرجا نوشت-هرگاه نوشت :: چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩۳
» .................. :: سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۳٩۳
» چشم به راه :: دوشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩۳
» سیروا فی العشق :: سه‌شنبه ٤ شهریور ۱۳٩۳
» کلمات پر درد :: شنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩۳
» کشکول نوشت :: یکشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩۳
» مجنون های لیلی ندیده :: شنبه ٩ فروردین ۱۳٩۳
» عرض تشکر و امتنان :: سه‌شنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩٢
» طلب حلالیت :: پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٢
» جمعه ٢٤ آبان ۱۳٩٢ :: جمعه ٢٤ آبان ۱۳٩٢
» واژه های گرفتار :: سه‌شنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٢
» بیروت :: یکشنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٢
» حکایت بی غمی :: چهارشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٢
» طلب دعا :: دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٢
» دعا کنید برای تولدی :: سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٢
» همه چیز عوض شده است :: دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٢
» خارج از دستور :: چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٢
» پذیرش مسافر برای قفسی متروک :: دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩٢
» این تن هرزه گرد من :: دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٢
» تقویمهای بدون آدینه :: شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» آدم اشتباهی :: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» ناگهان چه زود مرگ می رسد :: چهارشنبه ٧ فروردین ۱۳٩٢
» سال جدید :: دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩۱
» هرز نوشت :: دوشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۱
» رنجنامه بی غمی :: شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۱
» از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست :: دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۱
» زبان حالم از قول یه شاعر :: سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩۱
» روزمره گی شیرین :: چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱
» حدیث مکرر دل :: چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳٩۱
» پایان هفت شهر عشق :: دوشنبه ۱۱ دی ۱۳٩۱
» منتظر :: جمعه ۸ دی ۱۳٩۱
» شنبه ٢ دی ۱۳٩۱ :: شنبه ٢ دی ۱۳٩۱
» بیگانه ای درمیان ما :: سه‌شنبه ٢۱ آذر ۱۳٩۱
» جنید شاگرد بهلول :: دوشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩۱
» پی نوشت :: شنبه ۱۸ آذر ۱۳٩۱
» دم نوش محبت :: شنبه ۱۸ آذر ۱۳٩۱
» عروج بعد هبوط :: سه‌شنبه ۱٤ آذر ۱۳٩۱
» چشم طمع :: چهارشنبه ٢٤ آبان ۱۳٩۱
» ............ :: سه‌شنبه ۱٦ آبان ۱۳٩۱
» اینجا مزار دلی است که ناکام پرکشید :: یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱
» مجلس ترحیم یک دل :: یکشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۱
» وبازهم غمی دیگر :: دوشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۱
» دوباره عاشقی :: دوشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۱
» دستان خالی از عشق :: یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۱
» ریشه دوانده در کویر :: دوشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩۱
» چشم و گوش و زبان بسته ام هنوز :: شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۱
» بسم الله بفرمایید عشق :: چهارشنبه ٧ تیر ۱۳٩۱
» ورود به دارالمجانین :: سه‌شنبه ٦ تیر ۱۳٩۱
» مدیریت حب و بغض :: سه‌شنبه ٦ تیر ۱۳٩۱
» برگ نوشته :: دوشنبه ٥ تیر ۱۳٩۱
» یاد یاران سفر کرده بخیر :: چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩۱
» شفیره :: یکشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩۱
» حراست :: سه‌شنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩۱
» بادمجون بم :: شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
» تنبلی مضاعف :: جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
» تبریک سال نو :: دوشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٠
» غربت :: یکشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩٠
» نانوشته :: یکشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩٠
» یادگار :: شنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩٠
» پرنده مردنی است پرواز را به یادش بیاوریم :: جمعه ۳٠ دی ۱۳٩٠
» محرم محرم :: شنبه ٢٦ آذر ۱۳٩٠
» لیلی بی مجنون :: یکشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩٠
» از سر ناچاری :: چهارشنبه ٤ آبان ۱۳٩٠
» عشق پیری :: شنبه ٢۳ مهر ۱۳٩٠
» تولدت مبارک :: سه‌شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩٠
» عشق من :: سه‌شنبه ٥ مهر ۱۳٩٠
» شنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٠ :: شنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٠
» التماس دعا :: یکشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٠
» عاشق پیشگی از جنس فصل زرد :: چهارشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٠
» واژه های از جنس قیصر :: چهارشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٠
» حسابگری عقل :: دوشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٠
» سخنی که با تو گویم :: سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
» خیابان صاف و یکدست روزگار :: دوشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٠
» برای خالی نبودن عریضه :: چهارشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
» خورشید خوش خیال :: شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
» کاش دنبال یادگاری نبودم :: چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٠
» آرزوی من از زبان هاتف :: یکشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٠
» تبریک :: شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٠
» راز دوستی من با غم :: چهارشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٠
» دنبال طعم زندگی ام :: سه‌شنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٠
» نمازی با هبوط :: دوشنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٠
» سیزده بدر :: یکشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٠
» معذرت می خوام از تو :: یکشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٠
» هر چه باشد او غم است :: چهارشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٠
» سوال از دوستان :: سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠
» سیر نمی‌شوم ز تو ای غم جان فزای من :: سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠
» خاطراتی از جنس قدیم :: دوشنبه ۸ فروردین ۱۳٩٠
» سلام به حضرت غم :: دوشنبه ۸ فروردین ۱۳٩٠
» چو گفتی الف .... :: دوشنبه ۸ فروردین ۱۳٩٠
» مطالب وقیحه :: یکشنبه ٧ فروردین ۱۳٩٠
» در انتظار یار :: یکشنبه ٧ فروردین ۱۳٩٠
» تبریک پساپس عید :: شنبه ٦ فروردین ۱۳٩٠
» تبریک پیشاپیش عید :: چهارشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٩
» جنبش دفاع از حقوق مردان :: سه‌شنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٩
» عاشق کویر :: دوشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٩
» عشق آتش گرفته :: شنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٩
» مردی از جنس شیشه :: شنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٩
» لختی در آغوش یار :: سه‌شنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٩
» دلی دارم در آتش خانه کرده :: یکشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٩
» معذرت خواهی از عشقم :: چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٩
» عشق بعضی ها :: چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٩
» آینه :: سه‌شنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٩
» صحبت تکراری :: سه‌شنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٩
» خیال باطل :: یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٩
» تایید نظر :: شنبه ٧ اسفند ۱۳۸٩
» عاشق پیشه ها :: شنبه ٧ اسفند ۱۳۸٩
» دلتنگ خودم شدم :: پنجشنبه ٥ اسفند ۱۳۸٩
» آتش عشق :: چهارشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٩
» گوش مفت :: سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٩
» دنیا را نگه دارید می خواهم پیاده شوم :: پنجشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٩
» محک :: چهارشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٩
» دلم از غصه دگر تاب ندارد :: سه‌شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٩
» مسکن درد :: دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٩
» دیگه عنوان نمی خواد :: دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٩
» ترک شیرازی :: دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٩
» توبه کردن ما رو باش :: یکشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٩
» عالم هوشیاری یا دیوانگی :: یکشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٩
» خوشا این دل :: یکشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٩
» تو کمان کشیده و در کمین :: شنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٩
» عشق من :: دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٩
» سلامی دوباره :: پنجشنبه ٧ بهمن ۱۳۸٩
» اگر با من نبودش هیچ میلی :: دوشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٩
» او سر سپرده می خواست :: دوشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٩
» بارش دلشوره :: دوشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٩
» عاشق نامرد :: پنجشنبه ٢۳ دی ۱۳۸٩
» و :: چهارشنبه ٢٢ دی ۱۳۸٩
» عاقبت عاشقی :: شنبه ۱۸ دی ۱۳۸٩
» خیال یار :: پنجشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٩
» دل سوراخ شده :: پنجشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٩
» از دست دل :: چهارشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٩
» سلامی دوباره :: چهارشنبه ۸ دی ۱۳۸٩
» من آن لیلای لیلی می پرستم :: یکشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٩
» دایره عشق :: شنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٩
» شعر عاشورا :: پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٩
» بدنبال لیلی :: چهارشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٩
» امان از دست بعضی ها :: دوشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٩
» میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از ..... :: یکشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٩
» کسی که عاشق من شده :: چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۸٩
» کویر تنهایی :: سه‌شنبه ٢ آذر ۱۳۸٩
» سلام بی سلام :: سه‌شنبه ٢ آذر ۱۳۸٩
» سلام خانوم معلم :: یکشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٩
» بوی مهربانی :: سه‌شنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٩
» تبریک :: یکشنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٩
» از سر دلتنگی :: سه‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸۸
» تبریک :: یکشنبه ٩ فروردین ۱۳۸۸
» دلتنگی :: سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳۸٧
» شرح پریشانی :: دوشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٧
» اونی که از بی دردی دلش خونه :: چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٧
» باغ انار :: چهارشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٧
» تبریک سال نو :: یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸٧
» عشق بی خانه :: یکشنبه ٢ دی ۱۳۸٦
» خطی به یادگاری :: یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٦
» کاش مي تونستم :: یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٦
» بشکن این توبه بی موقع را :: یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٦
» عشق امروزی :: چهارشنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٦
» تبریک سال 86 :: دوشنبه ٦ فروردین ۱۳۸٦
» ناصر خسرو شدم یا مارکوپولو :: یکشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٥
» هنوز زنده ام :: سه‌شنبه ٩ آبان ۱۳۸٥
» وقتی عصبانی شدم :: دوشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٤
» سفرنامه فرنگ :: یکشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٤
» یاد باد آن روزگاران یاد باد :: یکشنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٤
» یه من گنده :: دوشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٤
» به مهربانترينم :: سه‌شنبه ۱ شهریور ۱۳۸٤
» اینم واسه خودم :: یکشنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٤
» باز هم براي تو :: دوشنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٤
» هفته به هفته عمر :: شنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸٤
» قصه تکراری عشق :: شنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٤
» قرار مدار گذاشتن ما رو باش :: دوشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٤
» قصه پر غصه یاس :: سه‌شنبه ٧ تیر ۱۳۸٤
» قصه بی دردی یک مرد :: چهارشنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٤
» باز هم ناشکیبی :: یکشنبه ۸ خرداد ۱۳۸٤
» تبریک میلاد انسان کامل :: یکشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٤
» آخرین تکه دل :: جمعه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٤
» حسابامون هم ضعیفه دیگه :: جمعه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٤
» موعود عشق :: سه‌شنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٤
» شنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸٤ :: شنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸٤
» پنجشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸۳ :: پنجشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸۳
» یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸۳ :: یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸۳
» روایت دل ما :: شنبه ۸ اسفند ۱۳۸۳
» شنبه ۸ اسفند ۱۳۸۳ :: شنبه ۸ اسفند ۱۳۸۳
» دوشنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸۳ :: دوشنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸۳
» چهارشنبه ۱٦ دی ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ۱٦ دی ۱۳۸۳
» یکشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸۳ :: یکشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸۳
» جمع کردن تیکه دل :: دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۳
» مسافر مفقود الاثر :: دوشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸۳
» چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸۳
» دوشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸۳ :: دوشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸۳
» راوی عشق :: شنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸۳
» قربانگاه عشق :: سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸۳
» رسم عاشقی :: یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸۳
» دوشنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸۳ :: دوشنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸۳
» یکشنبه ٩ فروردین ۱۳۸۳ :: یکشنبه ٩ فروردین ۱۳۸۳
» یکشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٢ :: یکشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٢
» رفتگر دل کجاست؟ :: سه‌شنبه ٧ بهمن ۱۳۸٢
» شنبه ٢٠ دی ۱۳۸٢ :: شنبه ٢٠ دی ۱۳۸٢
» یکشنبه ۱٤ دی ۱۳۸٢ :: یکشنبه ۱٤ دی ۱۳۸٢
» سه‌شنبه ٩ دی ۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٩ دی ۱۳۸٢
» شنبه ٦ دی ۱۳۸٢ :: شنبه ٦ دی ۱۳۸٢
» دوشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٢ :: دوشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٢
» یکشنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٢ :: یکشنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٢
» یکشنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٢ :: یکشنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٢
» سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٢
» عشق از منظری دیگر :: دوشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٢
» دوشنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٢ :: دوشنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٢
» سه‌شنبه ٢٧ آبان ۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٢٧ آبان ۱۳۸٢
» دوشنبه ٥ آبان ۱۳۸٢ :: دوشنبه ٥ آبان ۱۳۸٢
» شنبه ۳ آبان ۱۳۸٢ :: شنبه ۳ آبان ۱۳۸٢
» سه‌شنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٢
» شنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٢ :: شنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٢
» شنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٢ :: شنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٢
» سه‌شنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٢
» یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٢ :: یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٢
» جو گیر شدن :: شنبه ۱٢ مهر ۱۳۸٢
» فرصتی برای خودم :: شنبه ۱٢ مهر ۱۳۸٢